K A R R I E R E V E R K S T E D E T

Hvorfor benytte seg av rekrutteringsbistand?


Det er mange bedrifter som benytter seg av rekrutteringsselskaper når de skal ansette nye medarbeidere fordi de tror at disse er mye flinkere til å foreta utvelgelsen av den beste kandidaten. Jeg er av den oppfatning at den viktigste grunnen til å kjøpe denne tjenesten er at man får anledning til å få flere kandidater inn i prosessen og således øke valgmuligheten - selve utvelgelsen er det bedriften selv som må foreta.

Det hjelper ikke med tester og synsing fra noen utenfra når kandidatene skal sjekkes opp mot virkelige problemstillinger og utfordringer som ligger i stillingen og som bare du kjenner til. Dine krav danner grunnlag for systematisk kartlegging, identifisering og kvalifisering med kontinuerlig oppdatering før presentasjon av 2-4 kandidater gir anledning til at du foretar den endelige utvelgelsen.
Det er i hvert fall sånn jeg tenker.
Referansene mine viser at jeg gjør noe riktig ...

Du har sikkert lagt merke til hvordan mange selskaper presenterer lange historier og utførlige prosessbeskrivelser. Selv syns jeg det kan blir for mye av det gode og min påstand er at det er menneskene som utfører jobben som gjør den store forskjellen.
Metodene er stort sett de samme.

Mange rekrutteringsselskaper mangler ansatte med spisskompetanse innen fagområdet det skal rekrutteres til, og rekrutteringsprosjekter er ofte synonymt med "salg" fra produktselgere som tjener penger på å videreformidle navn - kanskje blandet med noen dynamiske og framoverlente ungfoler som kommer rett fra skolebenken, klamrer seg til papirene sine og ikke helt vet hvor de befinner seg ...

Det er som regel de samme selskapene som skryter av de store databasene sine og verktøy som de ansatte i bunn og grunn ikke ser nytteverdien av.
Ingen er tjent med å ha kandidater liggende i en database.
Kompetanse er ferskvare.

Det finnes også de som stigmatiserer hodejegere og rekrutteringsfolk basert på en misoppfatning om at de ikke er dyktige nok til å vurdere faglighet. Det er som regel de samme menneskene som ikke ser verdien av nettverk og som betrakter dette som en form for korrupsjon - samtidig velger de å ansette en som er mest mulig lik dem selv ...
De tenker kanskje ikke på at dyktige hodejegere motvirker innavl ved å tørre å tenke annerledes og kanskje få inn en som kan utfordre organisasjonen og åpne noen av de vanntette skottene som finnes i mange selskaper.

Rekrutteringsselskap som lykkes består av mennesker som viser forståelse for andre menneskers potensiale, styrker og begrensninger - bygget opp ved erfaring og kunnskap blandet med en god dose metodikk, kreativitet og gode historier.

Et viktig spørsmål kan være hvorfor det kan være lurt å hente noen utenfra til å utføre jobben. Mitt beste svar er rett og slett at en frittstående person lettere kan sette seg inn i utfordringene med objektive øyne, alternative briller, kall det hva du vil ...
En frittstående konsulent tar ikke med seg sidrumpa tradisjoner og historiske betingelser som pakker inn ansatte som en tvangstrøye.
Tenk over den, du.