K A R R I E R E V E R K S T E D E T

Rekruttering og research / HR Direct Sourcing


Jeg har jobbet med rekruttering og utvelgelse av ledere og nøkkelpersonell siden 1997, og kjernen i min arbeidserfaring er min gode evne til å identifisere det riktige hodet og hvordan jeg skal gå fram for å drive prosjektet mot et positivt utfall.

Du velger mine tjenester dersom du forventer forretningsforståelse og etisk standard på arbeidet som utføres.

Jeg ser ikke nødvendigvis etter den beste - det å være best er noe helt annet - men jeg ser etter den som oppfattes som riktig i forhold til arbeidsoppgaver og selskapsprofil basert på kartleggelse av de fire viktigste egenskapene:
 - kompetanse
 - resultater
 - personlighet
 - motivasjon

Jeg er kjent for å gjøre mer enn å sortere søknadsbunken basert på fine titler, mastergrader eller nisser og troll på en CV. Min filosofi er at riktig kandidat passer til riktig selskap og det betyr at jeg har like stort fokus på kandidaten som oppdragsgiveren for å ende opp med den optimale løsningen. Det er kanskje dette som gir meg de gode referansene som oppfatter meg som seriøs, kvalitetsbevisst og eksklusiv.

Ny medarbeider er en strategisk viktig utvikling av ett selskap. 
N
y jobb er et viktig valg for en kandidat.
D
ette tar jeg på alvor.
D
et handler om å forstå mennesker og mennesketyper.
D
et handler med andre ord om rekrutteringskommunikasjon, og virkeligheten bekrefter jo at det er ganske mange der ute som ikke har peiling på hva det betyr ...

Jeg har et ganske stort og godt utviklet nettverk med flinke folk som signaliserer at de har lyst til å finne på noe annet å gjøre - mennesker som jeg ikke nøler med å trekke inn i egne rekrutteringsprosjekter men som jeg også videreformidler til seriøse virksomheter med åpninger som rimer med respektives karriereønsker. Jeg dekker de fleste industrivertikaler men har den siste tiden hatt ganske mye fokus på HR, - det er disse miljøene som jeg frekventerer oftest og disse menneskene som jeg kan friste med relativt stor tilgang på.
Når man jobber med sånne ting som jeg jobber med, så treffer jeg en del mennesker.
D
et sier seg selv.
J
eg treffer mennesker med solid erfaring innen de fleste bransjer, og kan spille inn meget gode kandidater til din egen rekrutteringsprosess.

D
irect Sourcing er bare et begrep, detaljene rundt avtaler og forhold kan vi komme tilbake til. Her kan du få profesjonell kompetanse innen HR på både operativt og strategisk nivå, mennesker med dybde og bredde og som vet hva dette faget egentlig går ut på.

J
eg pusher ikke CV - det er det nok av useriøse aktører der ute som gjør - men lar en seriøs forespørsel danne grunnlag for videre diskusjon.